Συσκευαστήριο

Η εταιρία Αφοί Γλυνιαδάκη ΟΕ με γνώμονα την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση της ίδιας και των συνεργατών της το 2014 κατασκευάζει και λειτουργεί ένα υπερσύγχρονο συσκευαστήριο μελιού (κωδικός εγκατάστασης EL 94 SM8) πιστοποιημένο κατά HACCP και ISO 22000 (κωδικός εγγραφής 07014153) με δυνατότητα συσκευασίας 1000 κιλών μελιού ανά βάρδια .
Μέσα από αυστηρούς ελέγχους και διαδικασίες σε όλα τα στάδια της συσκευασίας και του τελικού προϊόντος δίνετε η δυνατότητα σε όλους τους παραγωγούς που τυποποιούν στις εγκαταστάσεις μας να δώσουν προστιθέμενη αξία στον μόχθο τους και να προσφέρουν στον καταναλωτή ένα προϊόν ασφαλές και αντάξιο του πλούτου της κρητικής γης.