Εγκαταστάσεις

Στην εταιρία Apicreta έχοντας ως βασική αρχή την ανάπτυξη και τη διαρκή βελτίωση του Κρητικού Μελιού, το 2014 κατασκευάζουμε  και λειτουργούμε ένα υπερσύγχρονο συσκευαστήριο μελιού (κωδικός εγκατάστασης EL 94 SM8) πιστοποιημένο κατά HACCP και ISO 22000 (κωδικός εγγραφής 07014153) με δυνατότητα συσκευασίας 1000 κιλών μελιού ανά βάρδια.

Σε όλα τα στάδια της τυποποίησης το προϊόν ελέγχεται αυστηρά από το ειδικευμένο προσωπικό μας, με μοναδικό στόχο την εγγυημένη ασφάλεια και σταθερή ποιότητα του τελικού προϊόντος.